CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Ba, 11/09/2018 | 10:08 GMT+07
Share Chia Chia 329

Xuất khẩu thủy sản tăng gấp đôi nhờ Nghị quyết Tam nông 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân (Tam nông) sản xuất và XK thủy sản của Việt Nam tăng mạnh, trong đó sản lượng tăng 60%, giá trị XK tăng 100%.
 

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy Việt Nam (VASEP), sản lượng thủy sản của cả nước sau 10 năm (2008 – 2017)  tăng gần 60% từ 4,6 triệu tấn (2008) lên 7,3 triệu tấn (2017). Tăng trưởng trung bình hàng năm 5%.  Trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng chiếm 53%, thủy sản khai thác chiếm 47%.

Sản lượng nuôi trồng tăng 57% từ 2,4 triệu tấn lên 3,8 triệu tấn, tăng trưởng trung bình hàng năm 5%.  Nuôi trồng thủy sản tập trung chủ yếu ở khu vực ĐBSCL (chiếm 95% sản lượng cá tra cả nước, 80% sản lượng tôm).

So với 10 năm trước, kim ngạch XK thủy sản tăng gấp 2 lần từ 4,5 tỷ USD (2008) lên 9 tỷ USD năm 2018. Tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 7%. Trong đó thủy sản nuôi (2 loài chủ lực là tôm, cá tra) chiếm 65-70% giá trị XK thủy sản.XK tôm chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng trưởng mạnh và ổn định nhất. Sau 10 năm, kim ngạch XK tôm tăng gấp gần 2,5 lần từ 1,6 tỷ USD lên gần 3,9 tỷ USD. Tăng trưởng trung bình hàng năm 9%. Tôm ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng XK thủy sản từ 36% - 50%. 

Giá trị XK cá tra tăng 50% từ 1,4 tỷ USD năm 2008 lên khoảng 2,2 tỷ USD năm 2018.  Tăng trưởng trung bình hàng năm 4%. Tỷ trọng XK cá tra giảm dần từ 32% xuống còn 21%.


Các mặt hàng hải sản chiếm 30- 35% tổng XK thủy sản, tăng trưởng không ổn định. Kim ngạch tăng gấp hơn 2 lần từ 1,4 tỷ USD năm 2008 lên gần 3 tỷ USD năm 2018. Tăng trưởng trung bình hàng năm 7,5%.

Thủy sản là ngành hàng có kim ngạch XK đứng thứ 5 sau điện thoại, dệt may, điện tử, giày dép. Thủy sản chiếm 4-5% tổng giá trị XK của cả nước.

Ngành thủy sản mang lại trên 4 triệu việc làm cho người dân. Trong đó, ngành chế biến và XK thủy sản mang lại việc làm cho khoảng 300.000 công nhân.

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành TW Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020, được phê duyệt tại QĐ số 332/QĐ-TTg ngày 3/3/2011.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 4,5 triệu tấn, trên diện tích 1,2 triệu ha; giá trị kim ngạch XK đạt 5,0 - 5,5 tỷ USD, giải quyết việc làm cho khoảng 3,5 triệu người. 

Như vậy, đến năm 2018, XK thủy sản đã vượt 51% so với mục tiêu. Dựa trên tình hình thực tế hiện nay và nhận định cung – cầu trong nước và thị trường thế giới, dự báo XK thủy sản của Việt Nam đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 11,5 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với mục tiêu trong Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 3/3/2011.