CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

  • RSS
Thứ Hai, 18/06/2018 | 12:04 GMT+07
Share Chia Chia 259

UBND Tp. Hồ Chí Minh triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6" 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 664/TTg-KGVX ngày 23/5/2018 về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 2445/KH-UBND ngày 31/5/2018 về triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy”, hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2018 trên địa bàn Thành phố. Chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm nay là “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

Việc triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy” năm 2018 trước hết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, trách nhiệm của các cơ quan chức năng và huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Tiếp đó là đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của Chính phủ và Thành phố về công tác phòng, chống ma túy; tập trung tuyên truyền sâu rộng tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số người nghiện mới và người tái nghiện, nhất là học sinh, sinh viên, công nhân lao động; đồng thời tạo ra sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm, hành động giúp đỡ người nghiện ma túy, xóa bỏ mặc cảm, giải quyết việc làm phù hợp cho họ để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, đấu tranh, phát hiện, xử lý các tội phạm vế ma túy và tệ nạn ma túy; kịp thời phát hiện và xử lý người loạn thần do sử dụng ma túy. Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, quản lý, đánh giá chính xác người nghiện ma túy trên địa bàn, người nghiện đang tham gia các chương trình điều trị thay thế, cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; duy trì tốt việc kiểm tra, lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc; đồng thời tiếp tục tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy đã được rà soát, phân loại.

Ủy ban nhân dân Thành phồ đề ra 08 nội dung thực hiện trong Tháng hành động và giao nhiệm cụ thể cho từng cơ qua chuyên môn như Công an, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Bộ đội Biên phòng và UBND các quận, huyện…căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện Kế hoạch của Thành phố. Đối với Cục Hải quan Thành phố, nội dung thực hiện Kế hoạch được UBND Thành phố giao là: Phối hợp với Công an Thành phố tăng cường công tác điều tra trên các tuyến, địa bàn, đối tượng và các phương tiện vận tải thường xuyên ra vào sân bay, cảng biển, các đối tượng gửi hàng qua đường bưu điện để nắm bắt tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy đưa vào Thành phố hoặc trung chuyển ra nước ngoài; kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập khẩu các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại thuốc tân dược gây nghiện của các doanh nghiệp và trong giao dịch nội địa.

“Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy”, hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bắt dầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018./.

X.G