CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

  • RSS
Thứ Tư, 13/06/2018 | 12:22 GMT+07
Share Chia Chia 233

Triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6" năm 2018 

Thực hiện chỉ đạo của của Tổng cục Hải quan về phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2018 trong toàn Ngành, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch số 1454/KH-HQHCM ngày 06/6/2018 triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6 hàng năm) năm 2018. Chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm nay là “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

Trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma trúy và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” cần tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành về phòng, chống ma túy, hậu quả, tác hại của ma túy nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động. Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng các cấp, Lãnh đạo các đơn vị Hải quan và toàn thể cán bộ, công chức trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; tập trung phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam trên các đường chuyển phát nhanh, đường hàng không, đường biển và các khu chế xuất, chủ động phối hợp với các lực lượng trong và ngoài Ngành đấu tranh, đánh trúng các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu tiền chất; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu có nghi vấn chở ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần. Việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” tập trung chủ yếu tại các địa bàn hoạt động Hải quan, ngoài địa bàn thì phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện. Trong quá trình triển khai phải bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, không gây phiền hà, cản trở đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản và phương tiện.

Kế hoạch của Cục Hải quan Thành phố đề ra các nội dung cụ thể để thực hiện trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2018. Đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy; tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới. Để thực hiện các nội dung trên, Kế hoạch cũng đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện, đặc biệt giao cho Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy làm đầu mối phối hợp với các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục thực hiện có hiệu quả Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2018.

Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ phát động ở tất cả các ngành, địa phương trong cả nước. Với chức năng, vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống ma túy, ngành Hải quan, trong đó có Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, trong Kế hoạch của mình đã chủ động thực hiện những nội dung, biện pháp triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống ma túy và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2018, góp phần đem lại môi trường xã hội lành mạnh, “bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” trên địa bàn Thành phố như chủ đề của Tháng hành động đã đề ra./.

X.G