CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

  • RSS
Thứ Tư, 02/01/2019 | 11:21 GMT+07
Share Chia Chia 1107

Triển khai công tác kiểm tra sau thông quan năm 2019 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) tại cơ quan Hải quan đối với các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, có dấu hiệu nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O là một trong những nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan để triển khai công tác kiểm tra sau thông quan năm 2019 tại công văn số 7633/TCHQ-KTSTQ ngày 26/12/2018.

 

Công tác kiểm tra sau thông quan là một trong những hoạt động nghiệp vụ quan trọng của ngành Hải quan nhất là trong điều kiện ngành Hải quan đang chủ trương đơn giản hóa các thủ tục khai báo, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Chính vì thế, để công tác KTSTQ đi vào trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả, Tổng cục Hải quan mới đây đã văn bản hướng dẫn KTSTQ trong toàn ngành năm 2019.

 

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chủ động tăng cường thu thập, phân tích thông tin, rà soát (trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro) các doanh nghiệp trọng điểm, địa bàn trọng điểm; các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O, các trường hợp khai sai mức thuế MFN, thuế suất FTA tại các biểu thuế, các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế không đúng quy định để thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

 

Công tác KTSTQ cần căn cứ nguồn lực, trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin rủi ro từ cao xuống thấp để xây dựng kế hoạch năm 2019 theo hai hướng:

 

Thứ nhất, chỉ kiểm tra đánh giá sự tuân thủ không quá 5% tổng số cuộc kiểm tra sau thông quan. Trong đó kế hoạch kiểm tra lập chi tiết, cụ thể cho từng cuộc kiểm tra, nêu rõ tên doanh nghiệp, mã số thuế, kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu trong 02 năm trở lại, loại hình doanh nghiệp, mã số thuế, dấu hiệu nghi vấn, lý do lựa chọn, dự kiến số thuế truy thu (nếu có).

 

Thứ hai, trường hợp các cuộc KTSTQ theo dấu hiệu vi phạm và KTSTQ trên cơ sở nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro, các đơn vị đề xuất kế hoạch số lượng doanh nghiệp kiểm tra hoặc danh sách doanh nghiệp dự kiến kiểm tra (nếu đã rõ).

 

Trong đó, lựa chọn các trường hợp đặc biệt rủi ro thực hiện KTSTQ 01 năm/ lần; các trường hợp rủi ro cao kiểm tra 02 năm/ lần và các trường hợp rủi ro trung bình kiểm tra 03 năm/lần; các trường hợp rủi ro thấp kiểm tra 3-5 năm/lần.

 

Với kế hoạch triển khai hoạt động KTSTQ năm 2019, Hải quan các tỉnh, thành phố sẽ có định hướng để xây dựng, đề xuất kế hoạch của đơn vị để công tác KTSTQ trong năm tới đạt hiệu quả cao theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan. Qua đó đảm bảo phân loại, đánh giá doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng biện pháp kiểm tra, quản lý hải quan phù hợp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan. ​

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ ngày 01/01/2018  đến 15/11/2018, toàn ngành đã thực hiện 6.507 cuộc KTSTQ, trong đó có 1.039 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 5.468 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 2.000 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017). Tổng đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền 1.840 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 82% chỉ tiêu năm 2018 là 2.235 tỷ đồng).

Theo www.customs.gov.vn