CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Ba, 08/01/2019 | 07:40 GMT+07
Share Chia Chia 866

TP.HCM: Tạo sự đột phá cải cách hành chính trong năm 2019 

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND TPHCM vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện, các doanh nghiệp trực thuộc TPHCM tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chương trình cải cách hành chính.

Trong đó, thực hiện hiệu quả Đề án ủy quyền, giảm bớt thủ tục cho doanh nghiệp, người dân; tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua mạng cấp độ 3, 4, nhất là lĩnh vực đất đai và lĩnh vực xây dựng; đạt trên 80% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp và trên 90% tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực.

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các Đề án: Phát triển hệ thống logictics, xây dựng một khu công nghiệp mới tạo điều kiện cạnh tranh để thu hút đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động XNK; Phát triển thương mại điện tử; Phát triển công nghiệp văn hóa; Xây dựng TPHCM trở thành trung tâm mua sắm - thương mại của khu vực và cả nước; Xây dựng thành phố thành trung tâm tài chính - ngân hàng - bảo hiểm ngang tầm khu vực Đông Nam Á; Xây dựng thành phố thành trung tâm dịch vụ bất động sản khu vực và cả nước… Phấn đấu chỉ số PAR Index năm 2019 nằm trong nhóm 7 địa phương dẫn đầu cả nước; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong năm 2019, lãnh đạo TPHCM yêu cầu, các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công nếu có tỷ lệ giải ngân dưới 50% phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công nếu có tỷ lệ giải ngân dưới 90% thì sẽ không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, không chi thu nhập tăng thêm cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan.