CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ CỤC

  • RSS
Thứ Năm, 16/08/2018 | 10:44 GMT+07
Share Chia Chia 305

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan 

Trong thời gian qua, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực trong việc cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016 - 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính. Về cơ bản, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tích khả quan. Đó là: triển khai đầy đủ, có hiệu quả Chương trình VNACCS/VCIS; đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, công khai minh bạch quy trình, thủ tục hải quan; ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc; khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm của cán bộ công chức; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ công chức trong khi thực thi nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của Thành phố nói riêng cũng như cả nước nói chung. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu của công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn một số tồn tại như: một số giải pháp chưa đi vào chiều sâu, chưa bám sát yêu cầu thực tiễn cải cách hành chính; chưa đánh giá, rút ra kinh nghiệm thực tiễn một cách thấu đáo những việc làm được và chưa làm được; sự quan tâm của cấp ủy cơ sở đối với công tác này còn hạn chế…

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; căn cứ vào các quyết định của Bộ Tài chính về việc cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa” trong toàn Cục.

Sau khi điểm qua việc thực hiện công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa của Cục thời gian qua, Nghị quyết đã chỉ ra những mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan cũng như nêu ra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Về mục tiêu, Nghị quyết đặt ra 05 nội dung, trong đó có các nội dung rất cụ thể như: công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; đảm bảo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…Về các nhiệm vụ giải pháp thực hiện, Nghị quyết đưa ra 07 nội dung, trong đó xác định vai trò của các cấp ủy đảng trong việc chỉ đạo thực hiện các văn bản về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nội dung quan trọng khác.

Để Nghị quyết về tiếp tục cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan của Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động của cán bộ công chức, các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục, Nghị quyết yêu cầu các cấp ủy đảng phải xây dựng kế hoạch thực hiện; định kỳ hàng năm phải dánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đây là Nghị quyết rất quan trọng của Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khẳng định quyết tâm của cán bộ, đảng viên Cục Hải quan Thành phố tiếp tục xây dựng đơn vị là cơ quan đi đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan của Ngành./.

X.G