CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Sáu, 26/10/2018 | 15:29 GMT+07
Share Chia Chia 8810

Tháng cao điểm cải cải hành chính 

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đón chào năm mới 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), Chủ tịch UBND TP.HCM vừa phát động đợt thi đua cao điểm từ tháng 10/2018 đến cuối tháng 1/2019 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ với chủ đề “Mỗi đơn vị quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp”.


Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ đăng ký các giải pháp hành chính thiết thực, sáng tạo có tác dụng giảm phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

UBND các cấp, các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận-huyện cần đăng ký và công bố đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử; gia tăng các dịch vụ công trực tuyến nhất là dịch vụ cấp độ 3 và 4, mở rộng dịch vụ một cửa liên thông đa ngành; 

Đơn giản hóa, chuẩn hóa, công khai các thủ tục hành chính, cụ thể hóa quy trình thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.HCM cho Chủ tịch UBND quận-huyện và thủ trưởng các sở, ban, ngành; thực hiện ghi nhận chính xác tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã; thực hiện hiệu quả việc tăng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; sắp xếp lại cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị để nâng cao năng suất lao động của cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành cũng cần đăng ký triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính như: triển khai Chính phủ điện tử gắn với thực hiện thành công 4 trụ cột của đô thị thông minh; triển khai quy trình rút gọn trong bồi thường, tái định cư, bàn giao đất khi triển khai các dự án để giảm thời gian chuẩn bị dự án; triển khai các chuyên đề đấu thầu chọn nhà đầu tư, chống thất thu trong đấu giá quyền sử dụng đất và chống chuyển nhượng dự án./.

T.H