CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Ba, 07/08/2018 | 11:12 GMT+07
Share Chia Chia 5146

Tổng cục Hải quan nhắc ngân hàng thực hiện phối hợp thu thuế 

Trong thời gian qua, việc trao đổi thông tin thu nộp thuế theo quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 giữa ngân hàng phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan qua Cổng thanh toán điện tử hải quan đã ổn định. 

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng Hệ thống báo giao dịch thành công nhưng tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp không được hạch toán trừ tiền thuế hoặc có hạch toán trừ tiền thuế nhưng không gửi thông báo sang Cổng thanh toán điện tử hải quan (chưa có thông tin hạch toán trên hệ thống kế toán tập trung), đã ảnh hưởng tới thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp.

Một số trường hợp, các giao dịch thực hiện sau 20h00 hàng ngày thì thông tin nộp thuế của người nộp thuế không được gửi sang cơ quan Hải quan để thông quan hàng hóa. Sang ngày kế tiếp, thông tin nộp thuế mới được chuyển sang cơ quan Hải quan. Qua trao đổi với ngân hàng sau 20h00 hàng ngày là thời gian ngừng giao dịch để hệ thống xử lý dữ liệu nội bộ.

Tổng cục Hải quan cho rằng, việc xử lý dữ liệu của ngân hàng không phù hợp với quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC; Thỏa thuận phối hợp thu giữa Ngân hàng và Tổng cục Hải quan. 

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng này rút kinh nghiệm, đặc biệt nghiên cứu cách xử lý dữ liệu nội bộ trong thời gian hệ thống phải tạm ngừng giao dịch (thời gian chạy batch) khi có khách hàng thực hiện nộp tiền vào NSNN và có văn bản giải trình nội dung vướng mắc nêu trên. Đồng thời phối hợp với Tổng cục Hải quan truyền nhận thông tin nộp tiền và chuyển tiền kịp thời vào NSNN, đảm bảo hệ thống hỗ trợ xử lý, kịp thời thông quan tự động cho doanh nghiệp.

Thời gian qua, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động XNK, Tổng cục Hải quan đã mở ra nhiều kênh nộp thuế trực tuyến thông qua các ngân hàng thương mại để thực hiện phối hợp thu thuế XNK. Trong đó phải kể đến kênh nộp thuế điện tử 24/7 tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể nộp thuế mọi nơi, mọi lúc trên mọi phương tiện, giúp doanh nghiệp có thể thông quan hành hóa nhanh chóng.

Để triển khai được những tiện ích trên, Tổng cục Hải quan đã phải ký kết quy chế phối hợp với nhiều ngân hàng thương mại với những điều kiện cam kết chặt chẽ. Hiện có 33 ngân hàng đã ký kết quy chế phối hợp thu thuế điện tử, trong đó 15 ngân hàng thực hiện thu thuế điện tử 24/7.