CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Hai, 21/01/2019 | 22:09 GMT+07
Share Chia Chia 1228

Ngăn chặn từ xa chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu  

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Một lô hàng phế liệu nhập khẩu về cảng biển

Theo thông tin Tổng cục Hải quan cho biết, kể từ ngày 01/01/2019 một số nước xung quanh khu vực tiếp tục ban hành chính sách cấm, hạn chế nhập khẩu phế liệu, đặc biệt là phế liệu nhựa, sẽ tạo ra áp lực lớn khi tìm kiếm thị trường thay thế trong đó có Việt Nam.

Trước tình hình trên, để kiểm soát phế liệu nhập khẩu một cách hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp ngăn chặn từ xa khi hàng vẫn còn trên tàu, không cho phép dỡ hàng xuống cảng đối với hàng hóa là chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu thông qua việc phân tích, đánh giá thông tin khai báo manifest.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan, đối với các lô hàng phế liệu đã về đến cửa khẩu trước ngày 29/10/2018 nhưng có người đến nhận và thực hiện đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 29/10/2018 (bao gồm các trường hợp đã đăng ký tờ khai hải quan trước ngày 29/10/2018 sau đó doanh nghiệp thực hiện hủy tờ khai hải quan và thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới từ ngày 29/10/2018) thì cơ quan hải quan áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT- BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định.

Hà Nam