CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Năm, 05/07/2018 | 20:39 GMT+07
Share Chia Chia 796

Ngàhh Hải quan thực hiện quyết liệt thu hồ nợ thuế 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thu hồi nợ đọng đã được Tổng cục Hải quan quyết liệt triển khai nhiều giải pháp gồm: Ban hành Quyết định số 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018 giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2018 cho các đơn vị và Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2018 về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đồng thời tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các cục hải quan tỉnh, thành phố; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản, theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/5/2017, toàn ngành Hải quan đã xử lý và thu hồi 831,97 tỷ đồng tiền nợ thuế.  Trong đó, số tiền thu hồi và xử lý nợ theo Quyết định 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018 là: 326,06 tỷ đồng, đạt 51,75% so với kế hoạch 2018 (630,1 tỷ đồng). 

Trong đó, một số đơn vị có số thu hồi nợ thuế đạt 100% gồm Cục Hải quan: Quảng  Ninh, Hà Nam Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Bình Phước. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có số thu hồi thấp dưới 20% gồm: Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Hải quan: Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Nam. Nguyên nhân do các khoản nợ được giao thu hồi chủ yếu là của các doanh nghiệp chây ỳ, không nộp thuế; có dấu hiệu trốn thuế; không hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc thu hồi nợ…

Tiếp tục tăng cường công tác thu hồi nợ đọng trong những tháng cuối năm, cơ quan Hải quan sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện thu hồi nợ đọng thuế theo quy định tại Điều 53,54,55 và 56 Luật Quản lý thuế. Sửa một số quy định về thu hồi và xóa nợ thuế tại Luật Quản lý thuế.