CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Năm, 04/10/2018 | 09:10 GMT+07
Share Chia Chia 303

Nâng cao chất lượng cuộc họp 

Nhằm nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, UBND TP.HCM đã phê duyệt Đề án chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP.HCM.

Theo Đề án này, TP.HCM sẽ thiết lập khung pháp lý thống nhất về chế độ họp theo hướng đổi mới, chuẩn hóa quy trình tổ chức họp; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thiểu các cuộc họp không phù hợp, không cần thiết với yêu cầu quản lý, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện chế độ họp;

Xây dựng văn hóa họp trong hoạt động quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức. Đến năm 2020, hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến sẽ được triển khai đồng bộ, đầy đủ đến tận phường, xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành với đường truyền thông suốt, không gián đoạn./.

T.H