CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Hai, 10/09/2018 | 13:46 GMT+07
Share Chia Chia 217

Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu 

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, dự kiến từ ngày 18 đến ngày 29/9/2018, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến sẽ dẫn đoàn đi kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC).

Bước đầu đoàn công tác sẽ kiểm tra tại Sở Y tế, UBND các quận 3, 9, Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

Nội dung kiểm tra làm rõ vai trò chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ đối với triển khai công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý các vấn đề thiếu sót, vi phạm sau khi có báo cáo kiểm tra, thanh tra;

Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng và khiếu nại, tố cáo của người dân và thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Dự kiến vào ngày 28/9/2018, UBND TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 9 tháng năm 2018 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP.HCM./.