CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Sáu, 07/09/2018 | 07:32 GMT+07
Share Chia Chia 246

Kiến nghị phát triển Chính phủ điện tử 

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Chính phủ một số nội dung liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, đối với các ứng dụng trong cơ quan nhà nước, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn tất các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước (G2G) để xây dựng chính quyền điện tử và triển khai các ứng dụng thực hiện giữa chính quyền và người dân (G2C) như liên thông kết nối phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan bộ, ngành, địa phương; triển khai hệ thống thông tin Chính phủ không giấy tờ; phần mềm báo cáo.

Đối với với chỉ tiêu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 giai đoạn 2018 – 2020, Chính phủ cần chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đối với các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, người dân có số lượng hồ sơ nhiều. Tỷ lệ số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 được triển khai sẽ được tính theo hướng tăng dần hàng năm nhằm tránh việc lãng phí, không hiệu quả khi triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4.

Chỉ tiêu về tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2018 -  2020 và giai đoạn 2021 - 2025 chỉ nên áp dụng cho các thủ tục hành chính đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4.

Đối với việc nhân rộng các phần mềm, Văn phòng Chính phủ cần hướng dẫn mô hình, các quy chuẩn, tiêu chuẩn thực hiện liên thông kết nối đến các hệ thống của Chính phủ; giao việc lựa chọn giải pháp xây dựng, triển khai phần mềm cho các địa phương nhằm tạo sự chủ động trong công tác triển khai phần mềm cũng như tận dụng được nguồn lực của nhiều doanh nghiệp./.

T.H