CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC & SỰ KIỆN

  • RSS
Thứ Ba, 16/04/2019 | 11:23 GMT+07
Share Chia Chia 1284

Học tập chuyên đề tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn khu vực 3 

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 04/01/2019 của Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 08/4/2019 của Đảng ủy cơ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn khu vực 3, Ngày 11/4/2019 tại Hội trường chi cục,  Đảng ủy Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn khu vực 3 đã tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 nhằm nghiên cứu, quán triệt nội dung “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 150 đồng chí là cán bộ công chức (CBCC) của đơn vị (trừ các đồng chí đã tham dự Hội nghị do Đảng ủy Cục triệu tập và CBCC trực ca giám sát).

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Nam – Bí thư đảng ủy cơ sở, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn khu vực 3 báo cáo nội dung về:

- Cơ sở hình thành  tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học thành công và không thành công của lịch sử dân tộc và vận dụng học thuyết của chủ nghĩa Mac-Lenin “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”;

- Các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân gắn với đạo đức và phong cách của Người;

- Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội; đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị...

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tôn trọng nhân dân trước hết là phải có thái độ đánh giá đúng vị trí, vai trò của nhân dân, Người chỉ ra rằng: “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng…Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”; “muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân, chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân”. Chính vì thế, cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân.

Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì thế, đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

(Đ/c Nguyễn Đình Nam – Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn khu vực 3 báo cáo chuyên đề tại Hội nghi học tập chuyên đề năm 2019)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Nam cũng nêu ra một số nội dung quan trọng để toàn thể CBCC trong đơn vị biết và thực hiện như: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 109-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Nghị Quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Quy định 08-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Kết thúc buổi Hội nghị học tập chuyên đề, đồng chí Bí thư đảng ủy cơ sở mong rằng sau Hội nghị học tập này, mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị cần nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong công việc, chung sức đồng lòng xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao để qua đó có những hành động thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư cũng yêu cầu đảng viên, công chức trong đơn vị thực hiện tốt 03 công việc sau:

- Triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh năm 2019;

- Tăng cường, phát triển quan hệ đối tác hải quan - Doanh nghiệp;

- Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Trần Anh Tuấn