CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

  • RSS
Thứ Ba, 04/12/2018 | 07:26 GMT+07
Share Chia Chia 615

Hải quan TP.HCM: Hoàn thành 100% triển khai VASSCM tại cảng biển 

Tính đến hết tháng 11/2018, Cục Hải quan TP.HCM đã hoàn thành việc triển khai Hệ thống thông quan tự động (VASSCM) tại hệ thống tại các cảng biển TP.HCM, đạt tỷ lệ 100%.

Cụ thể, Cục Hải quan TPHCM đã hoàn thành triển khai VASSCM tại 13/13 cảng (100%); 2/2 địa điểm kiểm tra, giám sát tập trung (đạt 100%); 6/6 ICD (đạt 100%). 

Cùng với đó, đơn vị cũng hoàn thành xong việc triển khai VASSCM tại nhóm kho ngoại quan, với 17/17 kho CFS, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với nhóm kho hàng không: Kho của Công ty SCSC, TCS đã hoàn thiện phần mềm kết nối, đã tiến hành kiểm thử. Tuy nhiên, do chuẩn dữ liệu kết nối đã nâng cấp cho nên DN đang nâng cấp hệ thống theo chuẩn 1.6 để triển khai.Kho hàng không nối dài (Công ty ALS), hiện nay, công ty này cũng có 1 kho hàng không nối dài tại Hà Nội và đang triển khai nhưng cũng đang gặp vướng mắc liên quan đến dữ liệu đầu vào của kho hàng không. Đối với các kho hàng không do chuẩn dữ liệu đầu vào cũng dựa vào nguồn thông tin E-Manifest đường hàng không, mà nguồn dữ liệu này phụ thuộc rất lớn vào việc khai báo của các hãng hàng không, đại lý hãng hàng không cho nên Tổng cục Hải quan đang chỉ đạo Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục rà soát, nâng cấp phần mềm và báo cáo Tổng cục Hải quan  để có Kế hoạch triển khai.

Nhóm địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính, Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan đề nghị dời việc triển khai hệ thống VASSCM tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh trong khi chờ hoàn thiện hệ thống và chuẩn dữ liệu đặc thù của loại hình hàng hóa chuyển phát nhanh, bưu chính.

Đối với, nhóm kho bảo thuế: Trên địa bàn có 1 kho bảo thuế của Công ty TNHH Việt Nam Samho do Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư quản lý. Trước đây, do công ty này có dự định chấm dứt hoạt động nên Cục Hải quan TPHCM không đưa vào kế hoạch triển khai. Ngoài ra, do kho bảo thuế là kho chứa nguyên liệu vật tư phục vụ sản xuất xuất khẩu được miễn thuế; các nguyên liệu vật tư này đã hoàn tất thủ tục hải quan và đã đưa qua khu vực giám sát hải quan tại các cảng biển, cảng hàng không và hàng hóa sản xuất xuất khẩu hiện nay cũng thuộc đối tượng miễn thuế cho nên Cục Hải quan TPHCM đã có công văn đề nghị Tổng cục Hải quan  không triển khai đối với kho bảo thuế trên./.

T.H