CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

  • RSS
Thứ Năm, 14/06/2018 | 12:30 GMT+07
Share Chia Chia 375

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình để gia đình là nền tảng, là tiền đề giáo dục nhân cách con người, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Trên tinh thần đó,Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg, ngày 04/5/2001, lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam; và Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08/03/2016, lấy tháng 6 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm các cấp, các ngành, các địa phương đều có kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có văn bản về tổ chức công tác gia đình, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm 2018.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các công việc như: Hướng dẫn có hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và ban hành kế hoạch thực hiện, chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và kế hoạch của đơn vị, hệ thống về công tác gia đình trong các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Nữ công, Thanh niên…) trong đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; lồng ghép phối hợp thực hiện kế hoạch có liên quan về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình vào kế hoạch hoạt động chuyên môn của đơn vị, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của đơn vị. tập trung tăng cường công tác tuyên truyền các Luật có liên quan: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình một cách thiết thực, phù hợp; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2018…

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 có chủ đề: "Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình" phát động từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2018. Trong đó hoạt động trọng tâm được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn quốc trong mỗi gia đình với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vào ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17 giờ - 19 giờ ngày 28/6/2018./.

X.G