CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Hai, 08/10/2018 | 11:06 GMT+07
Share Chia Chia 576

Hướng dẫn phân loại xe tra nạp nhiên liệu dùng cho máy bay 

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về phân loại mặt hàng “Xe tra nạp nhiên liệu dùng cho máy bay”. 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Trên cơ sở ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam tại công văn số 3881/CHK-KHCNMT ngày 26/9/2018: “Các xe tra nạp nhiên liệu Skymark Model 5K-300-J và 5K-600-J do Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn của xe tra nạp nhiên liệu hàng không đã được quy định tại TCCS 18:2015/CHK “Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay” và có khả năng thực hiện các chức năng đối với xe tra nạp nhiên liệu hàng không quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 nên hoàn toàn được xác định là xe tra nạp nhiên liệu Hàng không và là xe chuyên dùng.”

Theo đó, các mặt hàng xe tra nạp nhiên liệu Skymark Model 5K-300-J và 5K-600-J do Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) nhập khẩu được xác định là xe tra nạp nhiên liệu Hàng không và là xe chuyên dùng, thuộc nhóm 87.05 “Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe chữa cháy, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang)”, mã số 8705.90.90 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

T.H