CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ CỤC

  • RSS
Thứ Ba, 13/03/2018 | 11:32 GMT+07
Share Chia Chia 2733

Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

    Sáng ngày 13/3/2018, Đảng ủy Cục Hải quan Thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Đồng chí Trần Mã Thông - Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Đảng ủy Cục đã mời báo cáo viên là đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa xây dựng Đảng & Tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viện Cán bộ TpHCM. Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ và Chi bộ cơ sở; Trưởng các đơn vị; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng ban nữ công; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và các đồng chí là chuyên viên của Văn phòng Đảng ủy Cục

    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Việt Hùng báo cáo các nội dung trong Chuyên đề 2018 gồm:

    - Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương.

    - Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

    - Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục nhấn mạnh: Các chi bộ, đảng bộ, các đơn vị trong Cục Hải quan Thành phố mà trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2018 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, bám sát Kế hoạch của Đảng ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, rèn luyện đạo đức, tác phong trong công việc và trong sinh hoạt.

                                                                                                                                                Nguyễn Ngọc Hiếu

 chuyên+đề+học+tập+2018+.pptx