CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Sáu, 04/01/2019 | 15:45 GMT+07
Share Chia Chia 2181

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền 

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú vừa ký ban hành Thông tư  số 38/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018 quy định về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

 

Theo đó, danh mục hàng hóa chỉ định cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

 

- Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại.

 

- Giấy in tiền.

 

- Mực in tiền.

 

- Máy ép foil chống giả.

 

- Foil chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và quản lý.

 

-Máy in tiền.

 

- Máy đúc, dập tiền kim loại.

 

Khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ sở in, đúc tiền gửi cơ quan hải quan 01 (một) bản chính văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà nước kèm hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan hải quan.

 

Căn cứ văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền được nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền và hợp đồng in, đúc tiền giữa cơ sở in, đúc tiền với Ngân hàng Nhà nước, cơ sở in, đúc tiền thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ ủy quyền Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ có văn bản xác nhận việc cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước theo hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức văn bản khác giữa cơ sở in, đúc tiền và đơn vị cung cấp hàng hóa.

 

Thông tư  có hiệu lực từ 08/02/2019 và  thay thế Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thông tư số 15/2017/TT-NHNN ngày 05/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014.

Theo www.customs.gov.vn