CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ CỤC

  • RSS
Thứ Ba, 29/05/2018 | 08:03 GMT+07
Share Chia Chia 1127

Cụm thi đua số 4 tổ chức Sinh hoạt chuyên đề năm 2018 

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/VPĐUHQ ngày 16/03/2018 của Cụm thi đua 4 Văn phòng Thành ủy về tổ chức công tác thi đua năm 2018 của Cụm thi đua 4. Kế hoạch số 08-KH/VPĐUHQ ngày 02/5/2018 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018” cụm thi đua số 4.

      Sau khi các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã thống nhất tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà rịa Vũng tàu từ ngày 25/5/2018 đến ngày 26/5/2018.

     Văn phòng Đảng uỷ Cục Hải quan Thành phố với cương vị là Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 đã tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên”. Tham dự có các đồng chí là lãnh đạo các Ban của Thành uỷ, các thành viên cụm thi đua số 4. Tại buôt sinh hoạt chuyên đề đồng chí Lê Anh Quân- Phó chánh Văn phòng Đảng uỷ đã trình bày:

     Phong cách, tác phong và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, chấp hành kỹ cương; gần gũi, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, không ngừng phấn đấu vì lợi ích của tập thể, của nhân dân; gắn bó với cơ sở, với thực tiễn, nói phải đi đôi với làm,có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị,địa phương mình phụ trách để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

   Để việc triển khai chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 đạt kết quả tốt các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc tổ chức học tập  thực hiện chuyên đề năm 2018. Trong đó tập trung quán triệt đầy đủ, sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05, chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động của bản thân, của cơ quan, đơn vị mình phụ trách nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi, Đảng bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

   Cũng trong thời gian này, Cụm thi đua số 4 đã đến nghĩa trang Hàng Dương để viếng mộ chị Võ Thị Sáu và các chí sỹ yêu nước đã ngã xuống tại đây.

                                                                                                                               Nguyễn Ngọc Hiếu