CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

  • RSS
Thứ Năm, 28/06/2018 | 10:53 GMT+07
Share Chia Chia 1034

Cục Hải quan TP.HCM:Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tạo thuận lợi cho XNK 

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu CBCC trong đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, hiện nay, đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan, tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi cho hoạt động XNK. 

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP.HCM đã có nhiều biện pháp triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật kỷ cương, CBCC trong toàn Cục đã có chuyển biến tích cực và chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương trong thi hành công vụ.

 Kịp thời động viên các điển hình tiên tiến


Tuy nhiên, do nhận thức và trách nhiệm của một số CBCC ở một số đơn vị còn yếu kém, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương không nghiêm túc, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm. Những tồn tại, hạn chế trên ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương, tác động xấu đến dư luận xã hội, cần được nghiêm khắc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ở tất cả các đơn vị. 

Để kịp thời chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt 8 nội dung cụ thể. Trong đó, tiếp tục quán triệt và triển khai đến CBCC trong đơn vị các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Thành phố liên quan đến kỷ cương, kỷ luật khi thi hành công vụ;

Gắn với các cuộc họp giao ban, sinh hoạt định kỳ (chính quyền, Đảng, đoàn thể) thực hiện công tác giáo dục cho mỗi CBCC trong đơn vị mình có nhận thức đầy đủ về truyền thống Anh hùng của đơn vị. Nói không với sai phạm, tiêu cực, tham nhũng góp phần thiết thực xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, hoạt động minh bạch, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị. Lãnh đạo các cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của cán bộ công chức nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ về tinh thần và vật chất; Thẳng thắn phê bình, giáo dục đối với CBCC có biểu hiện không tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: thái độ ứng xử, tiếp xúc với khách hàng không đúng quy định, chưa chấp hành tốt kỷ luật lao động, quy định của Ngành.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, chú trọng bồi dưỡng theo chuyên đề vị trí việc làm, chuyên môn hóa nghiệp vụ. Kiện toàn tổ kiểm tra đột xuất, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Thực hiện điều động luân chuyển CBCC theo quy định. Nghiêm cấm lợi dụng các quy định về điều động, luân chuyển định kỳ đối với CBCC trong đơn vị để vụ lợi,…

T.H