CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Năm, 04/10/2018 | 09:13 GMT+07
Share Chia Chia 374

Công chức TP.HCM đang làm việc quá tải 

Hiện nay, nếu không tính khách vãng lai, 1 công chức TP.HCM phục vụ khoảng 690 người dân và nếu tính cả khách vãng lai, 1 công chức phục vụ khoảng 1.117 người dân trên địa bàn thành phố. 

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, để có bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước theo yêu cầu, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Trung ương điều chỉnh một số quy định hiện hành về tổ chức các cơ quan chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố. 

Cụ thể, UBND TP.HCM kiến nghị, sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập…

Công chức hải quan TP.HCM kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: T.H

Nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn, UBND TP.HCM cũng kiến nghị Trung ương giao biên chế công chức phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của thành phố.

Đồng thời công nhận cán bộ, công chức phường-xã, thị trấn là công chức hành chính để thuận lợi hơn trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, bố trí; về lâu dài cần thống nhất một hệ thống quy định chung về cán bộ, công chức hành chính 4 cấp trên cả nước.

Ngoài ra, Chính phủ cần quy định tiêu chuẩn riêng cho đối tượng cán bộ chuyên trách và chế độ giải quyết trợ cấp thôi việc đối với cán bộ phường-xã, thị trấn; quy định về việc xử lý kỷ luật và hướng dẫn về quy trình, thành phần tham gia xử lý kỷ luật cán bộ phường-xã, thị trấn.

Bộ Nội vụ cũng cần nghiên cứu việc quy định các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại có đặc thù của từng vùng, miền và theo phân loại đô thị để phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; quy định quy mô số hộ của thôn, tổ dân phố theo hướng có phân biệt đặc thù của từng vùng, miền hoặc giao HĐND cấp tỉnh quyết định.

Theo thống kê của UBND TP.HCM, hiện nay, khối lượng công việc đối với công chức hành chính đang bị quá tải. Nếu không tính khách vãng lai, 1 công chức phục vụ khoảng 690 người dân và nếu tính cả khách vãng lai, 1 công chức phục vụ khoảng 1.117 người dân trên địa bàn./.

T.H