CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Tiêu Đề
1
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH thương mại dược phẩm Duy Anh ( 26/09/2019)
2
Tổng cục Hải quan thông báo về việc nâng cấp hệ thống kế toán và cổng thanh toán điện tử ( 13/09/2019)
3
Thông báo về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 ( 12/09/2019)
4
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH máy công cụ Liên Minh ( 15/08/2019)
5
Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng các Đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố ( 08/08/2019)
6
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hải Bình ( 22/07/2019)
7
Thông báo V/v bổ sung 02 TTHC trên Hệ thống DVCTT HQ36a ( 11/07/2019)
8
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Vòng Xanh ( 10/07/2019)
9
Thông báo V/v tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái ( 09/07/2019)
10
V/v thông báo xử lý tang vật vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ ( 08/07/2019)
11
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hải Bình ( 03/06/2019)
12
V/v tiêu hủy hàng hóa tồn đọng tại cảng Cát Lái. ( 22/05/2019)
13
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hiệp Tân Hi Ta Sa ( 17/05/2019)
14
Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá ( 16/05/2019)
15
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã hoạt động bình thường ( 13/05/2019)
16
Thông báo về việc cung cấp danh sách các NHTM nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản ( 02/04/2019)
17
Thông báo phát hành Biên lai của Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL ( 01/04/2019)
18
Thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống Kế toán thuế tập trung ( 27/03/2019)
19
Thông báo về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan ( 26/03/2019)
20
Thông báo về việc thu thập thông tin để đánh giá hiệu quả công tác tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần ( 18/03/2019)
21
Thông báo hàng tồn kho ( 24/01/2019)
22
Thông báo nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2018 ( 21/01/2019)
23
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( 25/12/2018)
24
Thông báo v/v xử lý hàng hóa tồn đọng theo công văn 4453/SB-ĐGS ngày 21/12/2018 ( 24/12/2018)
25
Thông báo V/v đóng cổng khai báo chương trình VNACCS ( 24/12/2018)
26
V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT ( 15/12/2018)
27
Thông báo về việc công nhận kết quả điểm thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2018 ( 13/12/2018)
28
Thông báo V/v dừng cung cấp 02 TTHC trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a ( 06/12/2018)
29
Thông báo về việc thông tin hàng hóa tồn kho tại Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước ( 06/12/2018)
30
Thông báo V/v kiểm tra và chấn chỉnh khai thông tin Emanifest ( 06/12/2018)
31
Thông báo 495/TB-HQHCM ngày 03/12/2018 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá ( 05/12/2018)
32
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS cảng Vict ( 29/11/2018)
33
Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH Hợp Nhất Nông ( 28/11/2018)
34
Thông báo V/v vướng mắc c/o điện tử ( 27/11/2018)
35
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho ngoại quan WE41, kho ngoại quan VACS và kho ngoại quan TCS ( 26/11/2018)
36
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Dầu thực vật (Navioil 2) và Kho ngoại quan cảng Lotus ( 26/11/2018)
37
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại Kho Ngoại quan Ryobi và Kho Ngoại quan Transimex ( 26/11/2018)
38
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho ngoại quan Bình Minh và kho ngoại quan SG Sagawa ( 26/11/2018)
39
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho ngoại quan Cát Lái, kho ngoại quan TTP và kho ngoại quan Đông Tây ( 26/11/2018)
40
Thông báo v/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại Kho Ngoại quan Tân Thuận và Kho Ngoại quan Tân Tạo ( 21/11/2018)
41
Thông báo v/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho Ngoại quan cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và Kho Ngoại quan cảng Sài Gòn ( 21/11/2018)
42
Thông báo V/v đề nghị cung cấp thông tin hồ sơ doanh nghiệp theo mẫu 04/QLRR ( 19/11/2018)
43
Thông báo v/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và cảng Tân Cảng - Hiệp Phước ( 19/11/2018)
44
Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông ( 13/11/2018)
45
Thông báo đến chủ hàng hóa/người vận chuyển có hàng hóa nhập khẩu tồn đọng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu của Công ty SCSC ( 12/11/2018)
46
Giấy mời về việc tham dự Hội nghị ( 12/11/2018)
47
Thông báo ngày 02/01/2018 V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia ( 06/11/2018)
48
Kết quả điểm kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2018 ( 02/11/2018)
49
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH phân bón và hóa chất Vạn Tiến Phát đối với kết luận thanh tra số 1624/KL-HQHCM ngày 20/6/2018 ( 26/10/2018)
50
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá ( 24/10/2018)
51
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho CFS Tanamexco và kho CFS Phước Long 3 ( 22/10/2018)
52
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( 09/10/2018)
53
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS Tân Cảng - Hiệp Lực ( 08/10/2018)
54
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS Tân Cảng - Phú Hữu ( 01/10/2018)
55
Thông báo V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia ( 01/10/2018)
56
V/v bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 ( 26/09/2018)
57
Về việc trả lời vướng mắc trong Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp Châu Âu “EuroCham” ( 25/09/2018)
58
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung Tân Cảng - Hiệp Lực ( 24/09/2018)
59
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS SG SAGAWA (tên cũ SAGAWA EXPRESS VN) ( 24/09/2018)
60
Thông báo về việc gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan ( 19/09/2018)
61
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng ICD Transimex, ICD Phúc Long, ICD Sotrans ( 17/09/2018)
62
Thông báo V/v gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua Hệ thống ( 17/09/2018)
63
Về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 ( 17/09/2018)
64
Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ hóa chất Tường Ngọc ( 17/09/2018)
65
Thông báo về việc giới thiệu địa chỉ truy cập trang thông tin Hội đồng nhân dân thành phố ( 17/09/2018)
66
Thông báo V/v bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 ( 13/09/2018)
67
Hướng dẫn về việc gửi hồ sơ điện tử đính kèm tờ khai hải quan ( 13/09/2018)
68
Thông báo về việc cấp mã địa điểm CFS trong cảng Tân Cảng - Cát Lái ( 13/09/2018)
69
Thông báo về việc nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan ( 13/09/2018)
70
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng ICD Phước Long 3 ( 12/09/2018)
71
Thông báo về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 ( 10/09/2018)
72
Thông báo về việc lấy ý kiến của doanh nghiệp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ( 06/09/2018)
73
Về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 ( 05/09/2018)
74
Thông báo tổ chức hội nghị đối thoại “Cộng đồng Doanh nghiệp Châu Âu và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển" ( 04/09/2018)
75
Thông báo phân công lịch trực nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2018 ( 31/08/2018)
76
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng Cát Lái ( 28/08/2018)
77
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Container Trung Tâm Sài Gòn (cảng SPCT) ( 27/08/2018)
78
Tài liệu hội nghị doanh nghiệp kho, bãi, cảng ngày 27/8/2018 ( 27/08/2018)
79
V/v lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC về đại lý hải quan ( 24/08/2018)
80
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai Hệ thống quản lý tự động tại cảng biển (VASSCM) ( 24/08/2018)
81
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Tân Thuận ( 21/08/2018)
82
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Tân Cảng - Cát Lái ( 21/08/2018)
83
Về việc cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản ( 06/08/2018)
84
Thông báo hàng hóa nhập khẩu tồn đọng ( 01/08/2018)
85
Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 ( 26/07/2018)
86
Tài liệu tập huấn Hệ thống giám sát tự động ngày 26/7/2018 ( 26/07/2018)
87
Thông báo V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia ( 23/07/2018)
88
Từ 9 đến 11 giờ ngày mai (19/7): Giải đáp trực tuyến về Cơ chế một cửa quốc gia ( 18/07/2018)
89
Thông báo về việc tạm dừng hệ thống CNTT hải quan ( 03/07/2018)
90
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Korcham ( 03/07/2018)
91
Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 ( 29/06/2018)
92
V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia ( 28/06/2018)
93
Thông báo chiêu sinh mở khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử tới các doanh nghiệp XNK ( 21/06/2018)
94
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về những điểm mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC ( 13/06/2018)
95
Thông báo giải đáp trực tuyến về Nghị định 59 và Thông tư 39 trên Báo Hải quan điện tử ( 12/06/2018)
96
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 2018 ( 04/06/2018)
97
Thông báo về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa vi phạm hành chính ( 21/05/2018)
98
Về việc thay đổi số điện thoại liên lạc của Bộ phận Văn thư Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ( 10/05/2018)
99
Về việc chuyển trụ sở làm việc ( 09/05/2018)
100
Về việc bố trí trực bảo vệ tạm thời tại trụ sở 02 Hàm Nghi và 140 Nguyễn Thị Minh Khai ( 08/05/2018)
101
Thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT ( 02/05/2018)
102
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty TNHH TM DV Xuân Đình) ( 01/05/2018)
103
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty TNHH TM dệt may Thái Hòa) ( 01/05/2018)
104
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty cổ phần 32.79) ( 01/05/2018)
105
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty TNHH đầu tư XD Hùng Hôm) ( 01/05/2018)
106
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty cổ phần Thắng Lợi) ( 01/05/2018)
107
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty cổ phần quốc tế Anh Quốc) ( 01/05/2018)
108
Thông báo V/v thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ( 26/04/2018)
109
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty TNHH SX TM dịch vụ Khánh Hà) ( 25/04/2018)
110
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty cổ phần dịch vụ MEGA HOME) ( 25/04/2018)
111
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty TNHH MTV L & L HAPPY LIFE) ( 25/04/2018)
112
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty cổ phần FANCITEX Việt Nam) ( 25/04/2018)
113
Phân công lịch trực nghỉ Lễ 30/4-01/5 và Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 ( 24/04/2018)
114
Chi cục Hải quan CK CSG KV1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( 26/03/2018)
115
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - KV3- Ngày 22/03/2018 ( 22/03/2018)
116
Thông báo về việc xác minh lô hàng nhập khẩu thuộc vận đơn số 779982954150 ( 13/03/2018)
117
Thông báo về việc thực hiện Quyết định 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 ( 27/02/2018)
118
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (Xe Audi A3 S3 Qu2.0, 05 chỗ ngồi, Đức sản xuất năm 2007). ( 18/01/2018)
119
Thông báo hàng tồn kho ( 04/01/2018)
120
Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thí điểm hệ thống “Quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không” ( 02/01/2018)
121
Thông báo về việc tổ chức buổi làm việc với các đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn TP.HCM ( 29/12/2017)
122
Phân công trực Tết Dương lịch 2018 ( 29/12/2017)
123
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2018 ( 29/12/2017)
124
Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ ( 27/12/2017)
125
Thông báo lựa chọn bán đấu giá ( 26/12/2017)
126
V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế và thông quan 24/7 ( 25/12/2017)
127
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 49 năm 2017 ( 06/12/2017)
128
Giải đáp trực tuyến: Những thay đổi về thuế xuất nhập khẩu từ năm 2018 ( 04/12/2017)
129
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 48 năm 2017 ( 27/11/2017)
130
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 47 năm 2017 ( 20/11/2017)
131
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 46 năm 2017 ( 13/11/2017)
132
V/v nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2017. ( 09/11/2017)
133
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 45 năm 2017 ( 06/11/2017)
134
Thông báo V/v chính thức triển khai thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 ( 31/10/2017)
135
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 44 năm 2017 ( 31/10/2017)
136
V/v thay đổi đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai báo hóa chất ( 26/10/2017)
137
Thông báo di dời trụ sở làm việc của Đội Kiểm soát Hải quan ( 16/10/2017)
138
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá ( 13/10/2017)
139
V/v thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu. ( 11/10/2017)
140
V/v số hiệu tài khoản thu các đơn vị thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ( 27/09/2017)
141
Thông báo kết quả điểm kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2017 ( 21/09/2017)
142
Thông báo về việc hàng hoá tồn động ( 21/09/2017)
143
Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan năm 2017 ( 16/09/2017)
144
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( 12/09/2017)
145
Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng tại Hội nghị đối thoại Cộng đồng Doanh nghiệp Châu âu ( 11/09/2017)
146
Công văn 75/KTNN-TT V/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản ( 28/08/2017)
147
V/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản ( 28/08/2017)
148
Lịch thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017 ( 08/08/2017)
149
[Thông báo khẩn] V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017. ( 08/07/2017)
150
Thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thoả thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan ( 01/06/2017)
151
Các biểu mẫu hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. ( 01/06/2017)
152
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017. ( 25/05/2017)
153
V/v Thông báo rút tên khỏi Danh sách các Tổ chức giám định theo quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ( 10/05/2017)
154
Thông báo về việc kết luận thanh tra tại Công ty TNHH thiết bị y tế Việt Sun ( 04/05/2017)
155
Phân công lịch trực nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2017 ( 27/04/2017)
156
V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan ( 30/03/2017)
157
Thông báo về việc nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2016 ( 28/03/2017)
158
Tổng cục hải quan ký thoả thuận phối hợp thu với ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long ( 28/03/2017)
159
Thông báo về việc tổ chức buổi giao lưu trực tuyến ( 16/03/2017)
160
Thông báo hàng tồn kho ngày 01/03/2017 ( 09/03/2017)
161
Cảnh báo các hành vi thường sai phạm trong khi làm thủ tục thông quan hàng hoá ( 01/03/2017)
162
Thông báo tập huấn Dịch vụ công trực tuyến ( 20/02/2017)
163
Thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2017 ( 23/01/2017)
164
Thư chúc mừng năm mới ( 11/01/2017)
165
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo. ( 11/01/2017)
166
Tổng cục hải quan ký thỏa thuận phối hợp thu với Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á ( 03/01/2017)
167
Danh sách các ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với TCHQ ( 20/11/2016)
168
Danh sách các ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với TCHQ ( 20/11/2016)
169
V/v miễn tiền chậm nộp ( 10/11/2016)
170
V/v quản lý, sử dụng chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử khi thực hiện khai báo hải quan ( 09/11/2016)
171
V/v công nhận đăng ký bán hàng hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Aeon Việt Nam). ( 30/10/2016)
172
V/v công nhận bổ sung chi nhánh bán hàng hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Thương Mại Tic Tac). ( 30/10/2016)
173
Thông báo về việc quản lý chữ ký số tránh bị lợi dụng vào mục đích buôn lậu và gian lận thương mại ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp ( 26/10/2016)
174
Thông báo về việc tập huấn "Cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành" ( 14/10/2016)
175
Quyết định về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan ( 25/09/2016)
176
V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan. ( 08/09/2016)
177
V/v công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT (Công Ty TNHH Phong Cách Xuân An). ( 06/09/2016)
178
Thông báo hàng tồn kho tại Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất ( 31/08/2016)
179
V/v thông báo triển khai thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. ( 23/08/2016)
180
V/v Bổ sung địa điểm bán hàng hoàn thuế GTGT (Công ty CP SX-TM-XNK viễn Thông A). ( 17/08/2016)
181
V/v chuẩn bị Hội nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. ( 12/08/2016)
182
V/v Công nhận DN bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT. ( 10/08/2016)
183
V/v Đăng ký Chi nhánh bán hàng hoàn thuế GTGT. ( 09/08/2016)
184
V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan. ( 09/08/2016)
185
Quyết định về việc giao thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng Cát Lái mở rộng. ( 09/08/2016)
186
Về việc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu từ các cảng Cái Mép về cảng Cát Lái. ( 09/08/2016)
187
V/v Đăng ký bổ sung cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Thời trang & Mỹ phẩm Duy Anh - CỬA HÀNG SỐ 34). ( 09/08/2016)
188
Về việc Đăng ký bổ sung cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Thời trang & Mỹ phẩm Duy Anh). ( 09/08/2016)
189
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước thông báo có 17 lô hàng không có người đến nhận ( 08/08/2016)
190
Thông tin về danh sách 44 lô hàng không có người đến nhận - Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hiệp Phước (lần thứ 01). ( 10/07/2016)
191
Thư ngõ gửi Quý công ty xuất nhập khẩu/hiệp hội ( 13/06/2016)
192
Về việc Đăng ký bổ sung cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT. ( 19/05/2016)
193
Thông báo việc dừng sử dụng số đục lỗ trên C/O của Campuchia ( 18/05/2016)
194
Thông báo danh sách hàng hóa tồn đọng ( 18/05/2016)
195
Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ( 16/05/2016)
196
Thông báo Về việc giao thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại kho ngoại quạn của Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics ( 28/04/2016)
197
Thông báo về việc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 tổ chức “Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan năm 2016" ( 22/04/2016)
198
Thông báo về việc Chi cục Hải quan Đầu tư tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2016 ( 22/04/2016)
199
Thông báo V/v số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại tố cáo ( 20/04/2016)
200
Thông báo V/v giải tỏa thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh ( 07/04/2016)
201
V/v giải tỏa thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (Công ty TNHH công nghiệp Hoàn Cầu). ( 31/03/2016)
202
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Si Lat). ( 31/03/2016)
203
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH May Mặc Trường Giang). ( 31/03/2016)
204
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty Cổ Phần Nội Thất Zic). ( 31/03/2016)
205
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Phần Mềm Thiện Thành). ( 31/03/2016)
206
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Đại Tây Dương). ( 31/03/2016)
207
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Lê Nguyễn). ( 31/03/2016)
208
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hải Minh Quang). ( 31/03/2016)
209
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (DNTN Cơ Khí Minh Hiền). ( 31/03/2016)
210
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH Một Thành Viên Dìn A Phúc). ( 31/03/2016)
211
Thông báo kết quả điểm kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2015 ( 25/03/2016)
212
Thông báo tìm chủ sở hữu, người nhận hàng hợp pháp ( 02/03/2016)
213
Thông cáo báo chí Lễ khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực Cảng Cát lái & khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. ( 14/01/2016)
214
Thông báo thời gian và địa điểm thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2015 ( 28/12/2015)
215
Thông báo về việc nhận Phiếu báo dự thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015 ( 25/12/2015)
216
V/v tạm dừng nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol ( 23/12/2015)
217
Danh sách doanh nghiệp nợ thuế ( 17/12/2015)
218
Danh sách các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan ( 16/12/2015)
219
Thông báo về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với Công ty TNHH MTV TM Xương Ngọc, MST: 0313337241. ( 15/12/2015)
220
Thông báo làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật ( 09/12/2015)
221
Thông báo v/v cấp bổ sung mã cảng trên hệ Thống VNACCS/VCIS ( 01/12/2015)
222
Thông báo đến Công ty TNHH TM DV XNK Bình Nguyên ( 25/11/2015)
223
Thông tin diễn đàn xuất khẩu 2015 ( 28/10/2015)
224
V/v cấp bổ sung mã cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu ( 28/10/2015)
225
Quyết định về việc giao thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc cảng Tổng hợp quốc tế ITC Phú Hữu ( 28/09/2015)
226
V/v xử lý hàng tồn đọng ( 24/09/2015)
227
V/v hướng dẫn làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng nhập khẩu là đồ chơi trẻ em thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ VH,TT&DL ( 22/09/2015)
228
Thông báo danh sách hàng hóa tồn đọng của các Tổ chức, cá nhân ( 11/09/2015)
229
Về việc đổi tên Bến cảng Container của Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 ( 10/09/2015)
230
Thông báo danh sách hàng hóa tồn đọng của các Tổ chức, cá nhân ( 07/09/2015)
231
Tìm chủ sở hữu, người nhận hàng hợp pháp của lô hàng 42,2 kg (NW) vẫy của loài tê tê ( 03/09/2015)
232
Lợi ích việc nộp thuế bằng phương thức điện tử qua ngân hàng đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan ( 27/08/2015)
233
V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với xuất khẩu vải thiều ( 25/06/2015)
234
V/v thuế GTGT hàng NK. ( 24/06/2015)
235
V/v thực hiện Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/04/2014 của Bộ Tài chính. ( 24/06/2015)
236
V/v thuế suất thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế. ( 18/06/2015)
237
V/v phân loại mặt hàng cao su. ( 17/06/2015)
238
V/v miễn đăng ký hợp đồng XK cá tra đối với lô hàng mẫu. ( 11/06/2015)
239
V/v khai báo hải quan theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của BTC. ( 10/06/2015)
240
V/v gộp mã cơ quan thu của Chi cục Hải quan KV III. ( 28/05/2015)
241
V/v hệ thống CNTT bị gián đoạn trong ngày 09/5/2015 ( 08/05/2015)
242
Thông báo danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cập nhật đến ngày 31/3/2015 ( 14/04/2015)
243
Thông báo về việc sửa đổi một số nội dung của tuyên ngôn phục vụ khách hàng ( 10/04/2015)
244
Mời tham dự Đối thoại lần thứ 134 giữa doanh nghiệp TP.HCM với Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM ( 06/04/2015)
245
16-4: Giao lưu trực tuyến về thủ tục xuất nhập cảnh ( 06/04/2015)
246
Thông báo mất tờ khai bản lưu người khai hải quan ( 10/02/2015)
247
Thông báo về việc mất tờ khai hải quan ( 20/01/2015)
248
V/v đưa hàng về bảo quản. ( 19/01/2015)
249
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thực hiện hệ thống VNACCS/VCIS. ( 15/01/2015)
250
Thông báo cho thí sinh đến nhận Chứng chỉ Nghiệp vụ khai Hải quan ( 14/01/2015)
251
V/v xin cấp mã địa điểm tập kết hàng xuất khẩu ( 10/01/2015)
252
V/v Bổ sung các mã địa điểm trên hệ thống VNACCS/VCIS ( 30/12/2014)
253
Về việc thay đổi số tài khoản nộp thuế, phạt chậm nộp Chi cục HQ CK CSG KV3 ( 27/12/2014)
254
V/v hướng dẫn thực hiện công văn 956/CNTT-CNTT ngày 08/12/2014 ( 16/12/2014)
255
V/v vướng mắc mã đơn vị và mã địa điểm trên Hệ thống VNACCS/VCIS ( 11/12/2014)
256
Thông báo về việc khắc phục sự cố đường truyền của Tổng cục Hải quan ( 02/12/2014)
257
Thông báo về việc đường truyền của Tổng cục HQ đang gặp sự cố ( 02/12/2014)
258
Thông báo đến Công ty CP Thái Ty ( 28/11/2014)
259
V/v Tổ chức đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2014 ( 10/10/2014)
260
Hướng dẫn đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS cho Doanh nghiệp ( 21/05/2014)
261
Mã Loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS ( 21/05/2014)
262
Thông báo đến Công ty TNHH Tân Thái Thiên ( 21/05/2014)
263
Thông báo nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan khu vực phía Nam ( 21/05/2014)
264
Thông báo đến Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hàn Thơ ( 21/05/2014)