CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC;
- Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu ngành in;
- Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Thăng Long;
- Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì;
- Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhân Đạt;
- Công ty TNHH thiết bị in SPM;
- Công ty Cổ phần in và dịch vụ thương mại Tân Xuân;
- Công ty TNHH thương mại An Thành;
- Công ty TNHH tạp phẩm và vật tư ngành in;
- Công ty cổ phần in và vật tư Sài Gòn (SAPRIMCO).

 

Tổng cục Hải quan nhận được đơn kiến nghị không số ngày 08/12/2017 của các công ty nêu trên đề nghị việc không truy thu thuế mặt hàng bản tấm kẽm dùng cho công nghiệp in. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ nội dung Nhóm 37.01 “Các tấm và phim để tạo ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói”.

3701.10 - Dùng cho chụp X quang

3701.20 - Phim in ngay

3701.30 - Tấm và phim loại khác có một chiều trên 255mm

3701.9x - Loại khác

Tham khảo Chú giải chi tiết HS thì trường hợp mặt hàng là tấm bản kẽm để tạo ảnh, dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy sáng, chưa phơi sáng, dùng trong công nghiệp in, không dùng cho chụp X-quang, không phải phim in ngay được phân loại như sau: 

- Có một chiều trên 255mm: thuộc nhóm 37.01, mã số 3701.30.00 “- Tấm và phim loại khác, có một chiều trên 255 mm” (không phụ thuộc vào việc có hay không dùng trong công nghiệp in).

- Không có chiều nào vượt quá 255mm: nhóm 37.01, phân nhóm “- Loại khác”, mã số 3701.91.10 hoặc mã số 3701.99.10 tùy thuộc vào loại dùng cho ảnh màu (đa màu) hay loại khác.

Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7179/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017 hướng dẫn phân loại mặt hàng tấm, bản kẽm để tạo ảnh dùng trong công nghiệp in.

Do đơn kiến nghị của các công ty không mô tả cụ thể các thông tin về thành phần, kích thước của sản phẩm nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời mã số và việc xử lý thuế đối với trường hợp của các công ty. Đề nghị các công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu, đối chiếu với hướng dẫn phân loại nêu trên để phân loại và tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty nêu trên được biết và thực hiện./.

987/TCHQ-TXNK
V/v trả lời kiến nghị
13/02/2018
13/02/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh