CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty CP TM DV Lộc Thiên Bảo.
(Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1)

 

Phúc đáp công văn số 11.4.1/CV/2016 ngày 11/4/2016 của Quý Doanh nghiệp về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời do yêu cầu vận chuyển thì người khai hải quan được làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau.

- Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục thực hiện đối với người khai hải quan trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời do yêu cầu vận chuyển thì người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị bằng phương thức điện tử theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 14/2015/TT-BTC và 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất.

Đề nghị công ty nghiên cứu, thực hiện theo các quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty biết, thực hiện.

Trân trọng./.

901/HQHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan
13/04/2016
13/04/2016
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Thanh Long