CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 3897/HQHCM-TXNK ngày 20/12/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu xe BMW và MINI của Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô Cao cấp THACO, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ bộ hồ sơ nhập khẩu xe ô tô BMW và MINI của Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô Cao cấp THACO, nếu xác định lô hàng nhập khẩu không liên quan đến Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu do cơ quan chức năng đang điều tra xử lý thì làm thủ tục hải quan theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

1. Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan 2014, Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về điều kiện nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống:

- Đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/01/2018, việc nhập khẩu xe ô tô thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ và khoản 1 Điều 1 Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương.

- Đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/01/2018, việc nhập khẩu xe ô tô thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 31 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

8483/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu xe ô tô
28/12/2017
28/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh