CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Eco Việt Nam.
(Lô II.8.1, KCN Khai Sơn, xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1108/CV-ECO ngày 08/11/2017 của Công ty Cổ phần Eco Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng nhập khẩu đã tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Căn cứ khoản 21 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, thì: “Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác”.

Trường hợp Công ty Cổ phần Eco Việt Nam nhập khẩu máy đột dập kim loại tốc độ cao theo tờ khai số 101434698041/A11 ngày 01/6/2017 nhưng chưa được thông quan hàng hóa, sau đó tái xuất toàn bộ lô hàng ra nước ngoài thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Eco Việt Nam được biết.

8481/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng tái xuất
28/12/2017
28/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Lưu Mạnh Tưởng