CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và Dược phẩm Sang.
(Số 77 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét việc phân loại mặt hàng REGELLE dạng gel có tác dụng làm mềm và giữ ẩm, cải thiện tình trạng khô âm đạo và RELACTAGEL dạng gel có tác dụng giúp duy trì độ ẩm trong âm đạo của nhà sản xuất Kora Corporation Ltd. Ireland. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với mặt hàng REGELLE:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 về việc phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015;

Mặt hàng có tên khai báo REGELLE làm mềm và giữ ẩm âm đạo 6,5g x 6 tube/hộp có mô tả “Chế phẩm làm mềm và giữ ẩm âm đạo thành phần gồm glycerin, polycarbophil, este của axit béo với glycerol, nước,..., dạng gel, đóng gói 6,5g/tube, hộp 6 tube”,

Phù hợp thuộc nhóm 33.04 “Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm, chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng cho móng tay hoặc móng chân”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3304.99 “- - Loại khác”, mã số 3304.99.90 “- - - Loại khác”.

2. Đối với mặt hàng RELACTAGEL:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan, khi phân loại phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Do Tổng cục Hải quan không có đầy đủ thông tin theo quy định nêu trên nên không đủ cơ sở để phân loại mặt hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang được biết./.

8092/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về phân loại hàng hóa
12/12/2017
12/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh