CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH RCH Việt Nam.
(Địa chỉ: Số F.01B-2, KCN Long Hậu - Hiệp Phước, Cần Giuộc, Long An)

 

Phúc đáp công văn số 07/RCH VN ngày 22/3/2018 của Quý Doanh nghiệp về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, do nội dung công văn không nêu rõ tên hàng cụ thể, công dụng cũng như tính chất hàng hóa nên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục Hải quan: Trường hợp hàng hóa tạm nhập tái xuất thực hiện theo Điều 54, 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất tái nhập. Doanh nghiệp nghiên cứu các điều khoản trên để áp dụng cho phù hợp.

2. Về chính sách mặt hàng: Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Trường hợp mặt hàng phải xin giấy phép tạm nhập tái xuất, doanh nghiệp phải liên hệ với cơ quan quản lý để xin phép tạm nhập tái xuất.

3. Về chính sách thuế, doanh nghiệp thực hiện theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và điểm c khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

4. Về mã số hàng hóa nhập khẩu: Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biếu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty biết. Đề nghị công ty nghiên cứu, thực hiện theo các quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

774/HQHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất
26/03/2018
26/03/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Thanh Long