CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Chế Tạo Máy Xây Dựng và Khai Thác Mỏ Hòa Phát.
(KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0707/CV-2017 ngày 07/7/2017 của Công ty TNHH Chế Tạo Máy Xây Dựng và Khai Thác Mỏ Hòa Phát (Công ty) liên quan đến vướng mắc phân loại hàng hóa. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn số 9574/HQHP-KTSTQ ngày 02/8/2017, tên các mặt hàng theo khai báo là: “Đầu nối thẳng dùng cho giàn giáo, bằng thép, nặng 0.335kg/cái; đầu nối chéo dùng cho giàn giáo, bằng thép, nặng 0.37kg/cái” và “đĩa giáo dùng cho giàn giáo, bằng thép, độ dày 8mm, nặng 0.38kg/cái”. Thực tế kiểm tra sau thông quan thì các mặt hàng đầu nối thẳng và đầu nối chéo là các sản phẩm được cấu tạo từ 02 miếng thép dẹt dùng để nối các ống thép trong các kết cấu. Mặt hàng đĩa giáo là miếng thép tròn có dập các lỗ để móc hoặc gài các chốt, móc đầu ống thép trong các kết cấu. Các mặt hàng này có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau không chỉ dùng riêng cho giàn giáo.

Do vậy, các mặt hàng gồm: Đầu nối thẳng; đầu nối chéo và đĩa giáo phù hợp phân loại là bộ phận rời của các kết cấu thuộc nhóm 73.08, phân nhóm 7308.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 7308.90.99 “- - - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Chế Tạo Máy Xây Dựng và Khai Thác Mỏ Hòa Phát biết và thực hiện./.

7744/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa
27/11/2017
27/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh