CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được thông tin Báo Dân trí có bài “Nhà xe di động của dân phượt cập bến, hải quan không biết đánh thuế ra sao” ngày 04/12/2017. Theo thông tin bài báo, mặt hàng là xe nhà lưu động được gắn trên rơ-mooc có bốn bánh, không có động cơ, nhà xe có thể di chuyển được và chạy trên đường giao thông nhờ kết nối vào các loại xe ô tô khác nhau. Loại nhà xe này được trang bị các trang thiết bị với các chức năng như một phòng nghỉ, phục vụ sinh hoạt cơ bản của con người như: mái che, giường, điều hòa, bàn ghế, bồn rửa, phòng vệ sinh, bếp ăn,..., chưa có chính sách hoàn chỉnh để phân loại, định danh hay mức thuế, phân loại thuế đối với loại xe này. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Mặt hàng nhà xe lưu động được gắn trên rơ moóc có bốn bánh, không có động cơ, nhà xe có thể di chuyển được và chạy trên đường giao thông nhờ kết nối vào các loại xe ô tô khác nhau, phù hợp thuộc nhóm 87.16 “Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng”, mã số 8716.10.00 “- Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc loại nhà lưu động, dùng làm nhà ở hoặc cắm trại”. Các trang thiết bị đi kèm được thiết kế đồng bộ, gắn vào nhà xe, được phân loại theo mã số của nhà xe lưu động.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa, tài liệu kỹ thuật, bộ hồ sơ hải quan, các tài liệu liên quan và hướng dẫn nêu trên để phân loại mặt hàng nhà xe lưu động theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

769/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng nhà xe lưu động
06/02/2018
06/02/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh