CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK - thương mại và chế biến thực phẩm Minh Hoa.
(Số 386 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30/17-CV ngày 11/9/2017 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu - thương mại và chế biến thực phẩm Minh Hoa về việc phân loại hàng hóa tại thông báo số 5051/TB-TCHQ ngày 31/7/2017. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS của Tổ chức Hải quan thế giới Chương 49;

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ, nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;

Mặt hàng là Màng bao gói sản phẩm kem que đi từ polypropylene, một mặt đã được in màu, in hình, có đầy đủ hình ảnh và nội dung thông tin của sản phấm kem que “Kem Vani Sôcôla vỏ giòn” (thương hiệu, thành phần, hướng dẫn sử dụng, điều kiện bảo quản, địa chỉ nhà sản xuất, ...)”, ngoài làm bao bì còn là nhãn hàng hóa và mang đặc trưng cơ bản của sản phẩm đã in, do vậy, mặt hàng phù hợp phân loại thuộc Chương 49 “Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in; các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ”, nhóm 49.11, mã số 4911.99.90.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu - thương mại và chế biến thực phẩm Minh Hoa biết./.

 

7471/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng màng bao gói đã in đầy đủ thông tin của sản phẩm
14/11/2017
14/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh