CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH LOCK & LOCK HCM.
(77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM)

 

Cục Hải quan TP. HCM nhận được Công văn số LOCK/01 ngày 19/3/2018 của Công ty TNHH LOCK & LOCK HCM về việc nhập hàng trong trường hợp B/L vẫn thể hiện tên Công ty cũ, Cục Hải quan TP. HCM trả lời như sau:

Về cách thức quản lý doanh nghiệp, cơ quan Hải quan dựa trên mã số thuế nên việc Công ty TNHH LOCK & LOCK HCM chỉ thay đổi tên công ty và giữ nguyên mã số thuế sẽ không ảnh hưởng tới việc khai hải quan điện tử.

Do đó, Công ty TNHH LOCK & LOCK HCM được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên hoặc Giấy chứng nhận đầu tư mới có thể hiện Tên cũ và mới chuyển đổi để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục hải quan của Công ty phải đáp ứng quy định tại Điều 32 Luật Hải quan năm 2014.

Cục Hải quan TP. HCM trả lời để Quý Doanh nghiệp biết và liên hệ Chi cục hải quan nơi dự kiến mở tờ khai để được giải quyết.

Trân trọng./.

728/HQHCM-GSQL
V/v tư vấn thủ tục hải quan
22/03/2018
22/03/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Thanh Long
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan 2014