CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình.
(Địa chỉ: Số 36, phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

 

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 10/CV/2017 ngày 19/9/2017 của Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình đề nghị xem xét việc áp mã HS cho hệ thống dây chuyền máy sấy nông sản. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính;

Căn cứ chú giải pháp lý 3, 4, 5 phần XVI của Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam;

Người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được lựa chọn phân loại theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, không phân biệt các máy đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau.

Đối với các vật tư, phụ kiện không thuộc Chương 84, 85, 90 không được phân loại theo máy chính, do Công ty không có thuyết minh sơ đồ lắp đặt, không có tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, nên không có cơ sở để xác định mặt hàng là vật tư, phụ kiện đi kèm không thuộc Chương 84, 85, 90 được Công ty mua theo đơn vị tính là mét, cái... là các phụ kiện được tháo rời của tổ hợp máy hay cả vật tư phụ kiện nhập khẩu thêm.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng KVII - Cục Hải quan TP. Hải Phòng, bổ sung đầy đủ hồ sơ liên quan đến hàng hóa (thuyết minh sơ đồ lắp đặt, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa) để được giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình được biết./.

7171/TCHQ-TXNK
V/v áp mã HS cho hệ thống dây chuyền máy sấy nông sản
02/11/2017
02/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh