CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hương Liệu Việt Đức.
(Số 32 đường D10, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0117/CVXD-TCHQ tháng 9 năm 2017 của Công ty TNHH MTV Hương Liệu Việt Đức về việc xác định mã số cho mặt hàng nhập khẩu khai báo “Nguyên liệu thực phẩm: Chiết xuất nấm men Leiber Bouillon NST”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Mặt hàng chất chiết nấm men tự phân dạng bột, dùng trong công nghiệp thực phẩm thuộc nhóm 21.06 “Các chế phấm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 2106.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Chất chiết nấm men tự phân”, mã số 2106.90.41 “- - - Dạng bột”.

Mặt khác, các mặt hàng thuộc nhóm 21.01“Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoăc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng.

Ngoài ra, tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 thì nhóm 21.06 gồm “Men tự phân và chiết xuất men khác, những sản phẩm thu được từ quá trình thủy phân men. Các sản phẩm này không thể làm nảy sinh quá trình lên men được và chúng có chứa một hàm lượng lớn protein. Chúng chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm (thí dụ: để chế biến một số gia vị).”,

Đề nghị Công ty căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng,... và các thuộc tính khác của hàng hóa thực tế nhập khẩu đối chiếu với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nêu trên để xác định mã số phù hợp. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ với chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Hương Liệu Việt Đức biết./.

6799/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa
18/10/2017
18/10/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh