CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3 tại thông báo 1697/TB-KĐ3 ngày 21/9/2017 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 2,4,6 Triazinettriol powder (Cyanuric Acid Powder) in 25Kgs Woven Bag - Hoa chat dung trong xu ly nuoc (C3H3N3O3) (mục 01 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh;

Địa chỉ: 220/37 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh;

Mã số thuế: 0312256656.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10155150575/A11 ngày 10/08/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cyanuric acid, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cyanuric acid, dạng bột.

thuộc nhóm 29.33 “Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ”; phân nhóm “- Hợp chất chứa một vòng triazin chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc”; mã số 2933.69.00 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6720/TB-TCHQ
Cyanuric acid, dạng bột.
16/11/2018
16/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái