CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan - Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại thông báo số 308/TB-KĐ1 ngày 20/7/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2 tờ khai hải quan: Gạch lót bằng cao nhôm, có độ cứng 9Mohs dùng trong dây chuyền sản xuất gạch caramics, hàng mới 100%, theo hợp đồng số: 028/TD-SINOMA ngày 18/5/2018.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần Trung Đô;

Địa chỉ: Số 205, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An;

Mã số thuế: 2900324272.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10207414292/A12 ngày 21/6/2018 tại Chi cục Hải quan Vinh - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Gạch lót bằng cao nhôm (hàm lượng Al2O3 ≈ 93,6% tính theo trọng lượng), dùng trong máy nghiền, không tráng men, độ hút nước không vượt quá 0,5% tính theo trọng lượng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Gạch lót bằng cao nhôm (hàm lượng Al2O3 93,6% tính theo trọng lượng), dùng trong máy nghiền, không tráng men, độ hút nước không vượt quá 0,5% tính theo trọng lượng.

thuộc nhóm 69.07 “Các loại phiến lát đường và gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường bằng gốm, sứ; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ, có hoặc không có lớp nền; các sản phẩm gốm, sứ để hoàn thiện”; phân nhóm “- Các loại phiến lát đường và gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường trừ loại thuộc phân nhóm 6907.30 và 6907.40”; phân nhóm 6907.21 “- - Của loại có độ hút nước không vượt quá 0,5% tính theo trọng lượng”; mã số 6907.21.10 “- - - Tấm lót của loại sử dụng cho máy nghiền, không tráng men” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6635/TB-TCHQ
Gạch lót bằng cao nhôm (hàm lượng Al2O3 ≈ 93,6% tính theo trọng lượng), dùng trong máy nghiền, không tráng men, độ hút nước không vượt quá 0,5% tính theo trọng lượng.
13/11/2018
13/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái