CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Trả lời công văn số 1994/HQBRVT-TXNK ngày 17/7/2017 và số 1221/HQBR-VT-TXNK ngày 04/5/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về vướng mắc phân loại mặt hàng có tên khai báo cẩu hàng Liebherr nhập khẩu theo tờ khai số 101298426133/A12 ngày 09/3/2017 tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Theo nội dung công văn trên và tài liệu kèm theo thì thực tế hàng hóa nhập khẩu: là 01 cẩu hàng Liebherr được mua từ nhà sản xuất Liebherr hoạt động với gầu ngoạm bốn dây, loại TCC 300-25(30/30(28) Litronic, không bao gồm chân đế di động, đối trọng, ray, phụ kiện lắp ray, gầu) phù hợp với việc khai thác hàng hóa cường độ cao. Mặt hàng có tay cần trục được neo về đỉnh trục chính bằng hệ thống cáp; hệ thống kích thủy lực; khả năng quay điều chỉnh phương hướng (Slewing). Theo thiết kế mặt hàng có thể lắp trên trụ cố định (trên tàu thủy, xà lan) hoặc chân đế di động tùy theo nhu cầu.

Phần nhập khẩu này được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu số 00097/17CN ngày 14/4/2017 và xác định tên thiết bị là: “Cần trục điện-Thủy lực”.

2. Đặc điểm hàng hóa nhập khẩu nêu trên phù hợp phân loại nhóm 84.26 “Cần cẩu của tàu thủy; cần trục, kể cả cần trục cáp; khung thang nâng di động, xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống và xe công xưởng có lắp cần cẩu”, mã số: 8426.20.00 “- Cần trục tháp”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện./.

6624/TCHQ-TXNK
V/v phân loại cẩu hàng Liebherr
13/11/2018
13/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Đào Thu Hương