CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Điều hòa Gree.
(Địa chỉ: Lầu 19, Cao ốc Flemington, số 182, Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 801/2017/GREE ngày 25/8/2017 của Công ty TNHH Điều hòa Gree đề nghị hướng dẫn vướng mắc phân loại hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 thì: Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tuy nhiên, tài liệu gửi kèm công văn trên không mô tả chi tiết cấu tạo và cơ chế hoạt động của mặt hàng để làm cơ sở xem xét hướng dẫn phân loại chính xác theo quy định.

Ngày 23/6/2016 Tổng cục Hải quan đã có thông báo kết quả xác định trước mã số số 5810/TB-TCHQ. Trong đó có mặt hàng nhập khẩu được xác định là Điều hòa không khí chuyên dụng sử dụng lắp đặt cho thang máy có tải trọng lớn nhất 1350kg, loại 1 chiều, có chức năng làm mát cabin thang máy, dạng một khối (bao gồm: máy nén khí, thiết bị ngưng tụ, thùng nước, động cơ quạt, quạt hướng trục, nắp bơm, ống nước, quạt tản nhiệt, giàn bay hơi, hộp điện, lưới lọc), công suất 2600W(9000BTU), thuộc mã số 8415.82.91.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu và tham khảo mô tả, mã số hàng hóa tại Thông báo số 5810/TB-TCHQ nêu trên để xác định, khai báo mã số phù hợp quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Điều hòa Gree biết và thực hiện./.

6515/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại “Máy điều hòa thang máy”
04/10/2017
04/10/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Đào Thu Hương