CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 743/TB-KĐ2 ngày 09/5/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép thanh tròn trơn, không hợp kim, cán nóng, có hàm lượng Carbon dưới 0,6% S48CZ đường kính danh nghĩa 23.5mm x 5500mm JIS G4051 (tiêu chuẩn cơ sở F5381EB010) hàng mới 100% (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Hond Trading Việt Nam;

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Mã số thuế: 0102655453.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10191720874/A41 ngày 23/3/2018 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KVI- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim (hàm lượng C ≈ 0,4712%; Mn 0,8371% tính theo trọng lượng), không phải thép dễ cắt gọt, dạng thanh, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim (hàm lượng C 0,4712%; Mn 0,8371% tính theo trọng lượng), không phải thép dễ cắt gọt, dạng thanh, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn.

thuộc nhóm 72.14 “Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán”; phân nhóm “- Loại khác”; phân nhóm 7214.99 “- - Loại khác”; phân nhóm “- - - Loại khác”; mã số 7214.99.92 “- - - - Có hàm lượng carbon từ 0,38% trở lên và hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6434/TB-TCHQ
Thép không hợp kim (hàm lượng C ≈ 0,4712%; Mn ≈ 0,8371% tính theo trọng lượng), không phải thép dễ cắt gọt, dạng thanh, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn.
02/11/2018
02/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái