CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
(Đ/c: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 130-CV/2017-VTB ngày 12/9/2017 và 33 Đơn đề nghị xác định trước mã số (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (Công ty). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo công văn số 130-CV/2017-VTB (kèm tài liệu) nêu trên thì: Công ty có kế hoạch lắp ráp các sản phẩm máy giặt từ nguồn vật tư linh kiện được nhập khẩu từ nước ngoài và sản xuất trong nước. Trong đó, các bộ phận chính đế sản xuất máy giặt đều được nhập từ nước ngoài, các mặt hàng được mua trong nước chỉ bao gồm các mặt hàng như: nhãn dán, tem niêm phong, băng keo dán, sách hướng dẫn, phiếu bảo hành...

2. Căn cứ qui tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nạm dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

3. Như đã nêu tại công văn số 5921/TCHQ-TXNK ngày 07/9/2017 thì các mặt hàng của 33 đơn đề nghị XĐTMS đã có đặc trưng cơ bản của máy giặt. Do vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để tiếp nhận xem xét ban hành thông báo xác định trước mã số theo đề nghị của Công ty (Đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan để nhận lại mẫu hàng (mang theo Giấy giới thiệu/giấy ủy quyền; CMTND)).

4. Căn cứ Điều 8 quy định về phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: 

1. Hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a của 6 (sáu) quy tắc tổng quát giải thích Hệ thống HS.

Trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan, cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 dưới đây.

2. Thủ tục thực hiện đối với người khai hải quan:

a) Người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh muc các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, sau đây gọi là Danh mục, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất;

Do vậy, đề nghị Công ty xem xét tổng thể các mặt hàng trong 33 đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên và các mặt hàng linh kiện khác Công ty nhập khẩu dùng cho sản xuất lắp ráp máy giặt để phân loại theo sản phẩm nguyên chiếc là máy giặt mà không phân loại theo mã số của từng linh kiện theo từng đơn đề nghị xác định trước mã số.

Trường hợp có vướng mắc về điểm 4 nêu trên thì liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thế (như: Đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị...).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình biết và thực hiện.

Trân trọng./.

6407/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa
29/09/2017
29/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Đào Thu Hương