CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Thực phẩm Hạ Long.
(Đ/c: 718/18A quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15102018&CV/XNK-TPHL ngày 15/10/2018 của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Thực phẩm Hạ Long kiến nghị về việc phân loại mặt hàng “Xương ức heo đông lạnh (Frozen pork sternum/brisket bones)” do Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Thực phẩm Hạ Long và Công ty TNHH Nhiêu Lộc nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; tham khảo Chú giải Chi tiết HS Chương 02 thì:

Mặt hàng “Xương ức heo đông lạnh, ăn được (tên thương mại Frozen pork sternum/brisket bones)” có bản chất là phần rìa các đầu xương ức còn lại sau khi tách lọc để lấy phần xương sườn bụng chính của con lợn, được cắt thành từng dải xương có thành phần chủ yếu là đầu xương ức, thịt, gân, mỡ, sau đó làm sạch cấp đông với nhiệt độ là - 18°C, có mùi tự nhiên của heo tươi, chưa qua chế biến hay tẩm ướp gia vị thuộc nhóm 02.06 “Phụ phẩm ăn được sau giết mỗ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh”, phân nhóm “- Của lợn, đông lạnh”, mã số 0206.49.00 “- - Loại khác” (kèm theo hình ảnh minh họa mặt hàng).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

6267/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Xương ức heo, đông lạnh”
25/10/2018
25/10/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh