CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 2507/HQHCM-CBLXL ngày 10/8/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc trong việc điều chỉnh manifest, qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm công văn số 2507/HQHCM-CBLXL nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 92 Bộ Luật Hàng hải năm 2015 và khoản 4, Khoản 10 thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính thì việc khai sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ hải quan điện tử tàu biển nhập cảnh như thay đổi tên người nhận hàng hóa hoặc tên cảng trả hàng là khách quan theo quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng và phù hợp với quy định pháp luật hàng hải và pháp luật hải quan hiện hành.

- Căn cứ Điều 32 Luật Hải quan năm 2014, khi kiểm tra hồ sơ hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, sự phù hợp của nội dung khai hải quan với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, kiểm tra việc tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan; theo đó, trường hợp Hãng tàu, Đại lý hãng tàu có yêu cầu khai sửa thông tin hàng hóa đã khai báo trên Hệ thống một cửa quốc gia như thay đổi loại hình từ hàng nhập khẩu thành loại hình hàng quá cảnh thì Hãng tàu, đại lý hãng tàu phải xuất trình được chứng từ chứng minh việc hàng hóa quá cảnh là hợp pháp theo quy định, cụ thể như:

+ Có chứng từ xác nhận việc sửa đổi, bổ sung thông tin lô hàng từ người gửi hàng (nêu rõ nội dung khai sửa đổi, bổ sung và lý do).

+ Thương nhân làm dịch vụ vận chuyển quá cảnh hàng hóa phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải được làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho chủ hàng nước ngoài quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Điều 39 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

+ Hàng hóa thuộc đối tượng được phép quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Điều 40 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

+ Đối với trường hợp thay đổi tên hàng, chính sách quản lý, loại hình mà cơ quan hải quan nghi ngờ là buôn lậu, gian lận thương mại thì cơ quan hải quan tiếp tục áp dụng các biện pháp kỹ thuật như điều tra, xác minh thông tin người nhận, người gửi trước khi chấp thuận việc cho phép khai sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, đối với lô hàng nếu được chấp thuận chuyển đổi loại hình từ nhập khẩu thành quá cảnh thì cơ quan hải quan cũng cần tăng cường công tác giám sát trong quá trình lưu giữ, vận chuyển (như niêm phong, giám sát bằng camera...), kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu nơi hàng hóa được vận chuyển đi và đến cho đến khi hàng hóa được xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam và đưa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng quá cảnh vào đối tượng trọng điểm cần theo dõi, đánh giá rủi ro.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

6245/TCHQ-GSQL
V/v chỉnh sửa manifest
22/09/2017
22/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh