CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 1508/DVYTV của Công ty CP Giao nhận vận tải Con Ong và công văn số 18082017 của Công ty TNHH 3M Việt Nam ngày 18/8/2017, Công văn số 1781 ngày 22/8/2017 của Công ty CP TBYT & CN Việt Mỹ, công văn số 31072017 ngày 25/8/2017 của Công ty TNHH Likama và công văn số 2528/HQHCM-TXNK ngày 11/8/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các mặt hàng nhập khẩu là vật tư y tế tiêu hao, thiết bị, dụng cụ dùng trong y tế. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị, y tế:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.
Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghỉệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế."

Bộ Tài chính đã có các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế GTGT và việc xác nhận thiết bị, dụng cụ dùng trong y tế, cụ thể như sau: công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015, công văn số 17278/BTC-TCT ngày 20/11/2015 và công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 14/1/2017.
Theo đó, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp Bộ y tế sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Y tế thì thực hiện theo Danh mục được sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật.
Trường hợp Công ty nhập khẩu các mặt hàng thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế chưa được quy định tại các văn bản trên, đề nghị gửi công văn tới Bộ Y tế để được giải quyết theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.
Cục Thuế XNK có ý kiến để Công ty CP Giao nhận vận tải Con Ong, Công ty TNHH 3M Việt Nam, Công ty CP TBYT & CN Việt Mỹ, Công ty TNHH Likama và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

3586/TXNK-CST
V/v Hướng dẫn về thuế GTGT mặt hàng thiết bị y tế
20/09/2017
20/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Thuế Xuất Nhập khẩu
Nguyễn Ngọc Hưng