CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Qua xem xét phản ánh của một số đơn vị hải quan và doanh nghiệp về việc thực hiện phân loại đối với mặt hàng có tên khai báo “cầu đấu dây”, “đầu nối điện”, tên tiếng Anh là “terminal” và “cầu đấu khối”, “khối đấu nối điện”, tên tiếng Anh là “terminal blocks”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Các mặt hàng có tên gọi là khối đấu nối hay Terminal Block, hay phiến đấu nối, cầu đấu dây,... thường có dạng khối chữ nhật, gồm các cặp tiếp điểm được thiết kế để nối dây điện bằng các ốc vít hoặc các lẫy cài. Từng cặp tiếp điểm được bố trí đối xứng với nhau và nối với nhau về mặt điện. Chúng cũng có thể gồm nhiều cặp tiếp điểm đã đấu nối với nhau và cài trên một ray kim loại hoặc ray nhựa (hình ảnh kèm theo); được sử dụng phục vụ mục đích đấu nối dây dẫn điện trong các tủ điện, thiết bị điện,... thì thuộc phân nhóm 8536.90.1x “Đầu nối và các bộ phận dùng để nối cho dây dẫn và cáp; đầu dò dẹt dưới dạng miếng lát nhiều lớp (wafer prober) ”, mã số chi tiết tùy theo dòng điện sử dụng.

Việc phân loại mã số HS cho mặt hàng trên được thực hiện kể từ ngày ban hành công văn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

5961/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng terminal block
08/09/2017
08/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái