CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1308/HQBĐ-NV ngày 02/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc vướng mắc trong việc áp mã mặt hàng cần trục bánh lốp để giải quyết khiếu nại và công văn số 10/CV-QT ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại QT về việc xác định loại xe máy chuyên dùng nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7772:2007.

Việc phân loại mã số HS hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Căn cứ các tài liệu về mặt hàng Cục Hải quan tỉnh Bình Định và Công ty cung cấp, các xe do Công ty nhập khẩu có nhãn hiệu Liebherr LTM 1160/2, XCMG QY50K và XCMG QY25E (có hình ảnh đính kèm), được Cục Đăng kiểm xác định là cần trục bánh lốp, có tên tiếng anh là Mobile crane/Hydraulic truck crane. Các xe này đều ở dạng xe tải có buồng lái hoàn chỉnh, có gắn cần cẩu và có cabin để điều khiển cơ cấu công tác riêng biệt. Các loại cần trục bánh lốp này phù hợp phân loại vào nhóm 87.05 “Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe chữa cháy, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chụp X-quang)”, mã số 8705.10.00 “- Xe cần cẩu”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

552/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng xe cần cẩu/cần trục
26/01/2018
26/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh