CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Khai thác chế biến XNK Khoáng sản Việt Nam.

(Số 32 ngõ 462/35 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội)

     Trả lời công văn số 22/KSVN ngày 02/7/2020 của Công ty TNHH Khai thác Chế biến xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục miễn thuế xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

     Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu;

    Căn cứ Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu để bảo vệ môi trường được miễn thuế theo quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

    Căn cứ khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải,

    1. Căn cứ các quy định nêu trên thì sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu; hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

    2. Để có cơ sở áp dụng chính sách miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản xác nhận Danh mục hoặc tiêu chí sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải nhằm phân biệt sản phẩm Công ty thực tế xuất khẩu với sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu khác.

    Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Khai thác chế biến xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam được biết./.

4870/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế XK đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
22/07/2020
22/07/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Chính sách hạn ngạch thuế quan
Tổng Cục Hải quan
Lê Mạnh Hùng