CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 805/TB-KĐ3 ngày 02/07/2020 (thay thế Thông báo kết phân tích số 778/TB-KD3 ngày 07/5/2018); công văn số 565/KĐHQ-KĐ ngày 14/7/2020 của Cục Kiểm định hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tân dược: Epiduo 0.1%/2.5% gel (Adapalen 0.1%; Benzoyl peroxide 2.5%), Hộp 1 tuýp 15g Gel. Lot: 7324254. NSX: 11/2017. HD: 05/2019. VN2-499-16. (Nhà SX: Laboratoires Galderma) (điều trị mụn trứng cá) (mục 1 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Một Thành Viên VIMEDIMEX Bình Dương;

Địa chỉ: 18L1-2 VSIP II, Đường số 3, KCN VN-Singapore 2, Thủ dầu một, Bình Dương;

MST: 3701538659

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10193323211/A11 ngày 02/04/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.HỒ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm ngăn ngừa mụn trứng cá, dạng gel, chứa hoạt chất benzoyl peroxid, adapalene, đóng gói 15g/tuýp/ hộp

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm ngăn ngừa mụn trứng cá, dạng gel, chứa hoạt chất benzoyl peroxid, adapalene, đóng gói 15g/tuýp/ hộp

thuộc nhóm 33.04 “Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phấm dùng cho móng tay hoặc móng chân”, phân nhóm Loại khác”, phân nhóm 3304.99 "-- Loại khác”, mã số 3304.99.20--- Kem ngăn ngừa mụn trứng cá” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

4857/TB-TCHQ
Chế phẩm ngăn ngừa mụn trứng cá, dạng gel, chứa hoạt chất benzoyl peroxid, adapalene, đóng gói 15g/tuýp/ hộp
22/07/2020
22/07/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Lưu Mạnh Tưởng