CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Để thực hiện phân loại thống nhất mặt hàng “Túi đựng dụng cụ để hấp diệt khuẩn, dụng cụ trám răng” nói riêng và mặt hàng “Túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế” nói chung. Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;

Mặt hàng được xác định là “Bao bì dùng trong xử lý tiệt trùng các dụng cụ y tế, dạng túi làm từ nhựa và giấy (giấy chiếm hàm lượng nhiều hơn), gồm 2 mặt (một mặt bằng plastic, một mặt bằng giấy), được dán kín 3 cạnh, cạnh còn lại có một dải băng keo để có thể dán túi. Túi dạng đã đóng gói đế bán lẻ”, thuộc nhóm 48.19, mã số 4819.50.00.

2. Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn phân loại trên đây áp dụng kể từ ngày ban hành Thông báo phân loại số 989/TB-TCHQ ngày 02/02/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

4737/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế
17/07/2017
17/07/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái