CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Điều hòa Gree (Việt Nam).
(Lầu 19, Cao ốc Flemington, số 182, Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2017/CV gree ngày 14/12/2017 của Công ty TNHH Điều hòa Gree (Việt Nam) đề nghị hướng dẫn mã số HS mặt hàng nhập khẩu “Máy bơm nhiệt làm nóng nước”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định về phân loại hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tham khảo chú giải chi tiết HS của nhóm 84.18 thì: (II) BƠM NHIỆT

Bơm nhiệt là một thiết bị lấy nhiệt năng từ một nguồn nhiệt thích hợp (như nước ngầm hoặc nước bề mặt, từ đất hoặc không khí) và chuyển hóa thành một nguồn nhiệt cao hơn với sự hỗ trợ của một nguồn năng lượng bổ sung (ví dụ: khí ga, điện).

Chất lỏng truyền nhiệt thường được sử dụng để chuyển sức nóng từ nguồn đến bơm nhiệt và từ bơm nhiệt đến nơi được xử lý.

Bơm nhiệt gồm 2 loại: loại nén và loại hấp thụ...”

Do hồ sơ của Công ty cung cấp gồm tài liệu kỹ thuật của nhiều mặt hàng với ký, mã hiệu khác nhau, không có thông tin cụ thể về mặt hàng vướng mắc nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng và đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định mã số phù họp. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Điều hòa Gree biết./.

440/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Máy bơm nhiệt làm nóng nước
24/01/2018
24/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh